2018      

Föreningen Häggeby Skol- och Bygdemuseum

Förslag till programverksamhet 2019

Föreningens årsmöte äger rum onsdagen den 13 februari kl. 19.00 i Häggebygården. Efter förhandlingarna berättar fil. dr Anne Banèr om "En sagolik skola" som handlar om äldre tiders skolundervisning. Vi bjuder på kaffe och semlor.

Den 1 maj gäller för utflykten!!
Onsdagen den 1 maj gör vi en utflykt till Parnassen vid Ekolsunds slott för att njuta av vårblommor och skir grönska. Vår ciceron är Joakim Tiefensee. Samling vid parkeringen kl.10.00. Ta med kaffekorgen. OBS! Datumet för utflykten är preliminärt och kan komma att flyttas beroende på hur långt våren har kommit. Vi meddelar ev ändring via e-post, facebook och på föreningens hemsida.

Nationaldagen torsdagen den 6 juni firas traditionenligt med Häggeby Gästabud som arrangeras i samarbete med Svenska kyrkan och Häggeby kyrkliga syförening. Efter en kort gudstjänst blir det visning av kyrkan och skolmuseet, kaffeservering och diverse aktiviteter. Dagen avslutas med grillmiddag till självkostnadspris.

Söndagen den 22 september kl. 13-15 är det dags för årets Skördemarknad. Vi bjuder in lokala producenter av livsmedel och hantverksprodukter som visar upp sig och säljer sina varor. Samarbete med Häggeby kyrkliga syförening som står för kaffeserving  och försäljning av plantor mm. Korvgrillning och annat gott.

 
Förslag till programverksamhet 2018

Föreningens årsmöte äger rum onsdagen den 14 februari kl. 19:00 i Häggebygården. Efter förhandlingarna berättar språkforskaren Elin Phil från Uppsala om de gamlaa gårds- och ortsnamnen i Häggeby med omnejd.  Vi bjuder på kaffe och semlor.

 Utflykten 5 maj är tyvärr inställd
Lördagen den 5 maj besöker vi Uddens Sjögård som ligger mellan Eriksund och Finstaholm. Där tar Jenny Moliner emot och berättar omdet ekologiska andelsjordbruket, uppfödningen av lamm och Linderögrisar m.m.
Samling på gården kl.13.00. Den ligger längst ner på Sjöhagenvägen (avtagsvägen t.v före Sigtunaavfarten). Ta med kaffekorgen!

 
Onsdagen den 16 maj kl. 18.00 välkomnar styrelsen de som vill hjälpa till att städa skolmuseet inför sommarsäsongen eller bara se sig omkring och titta på samlingarna. Medtag kaffe!

 
Nationaldagen onsdagen den 6 juni firas traditionsenligt med Häggeby Gästabud som arrangeras i samarbete med kyrkan och Häggeby kyrkliga syförening. Efter en kort gudstjänst  blir det visning av kyrkan och skolmuseet, kaffeservering och diverse aktiviteter. Dagen avslutas med grillmiddag till självkostnadspris.


Söndagen den 16 september kl.13-15 är det dags för årets skördemarknad. Vi bjuder in lokala producenter av livsmedel och hantversprodukter som visar upp och säljer sina varor. Samarbete med Häggeby Kyrkliga syförening som står för kaffeservering och försäljning av plantor m.m. Korvgrillning och annat gott.

 
Ny dag för utflykten är lördagen 13 oktober. Samma tid som nedan.
Utflykten är tyvärr inställd pga sjukdom!
Lördagen den 6 oktober kl. 11.00 besöker vi Häggeby musteri där Sarah Smith och Fredrik Wakman tar emot och berättar om den nya verksamheten på Roslings gamla äppelgård. De bjuder på kaffe och äppelkaka
 
 
 
På föreningens nya hemsida www.häggeby.se kan man läsa styrelsens verksamhetsberättelse för 2016. Den presenteras också på årsmötet.

Årsavgiften för 2018 är oförändrad, endast 120 per hushåll.
Skriv namn, adress och mailadress (gärna telefonnr också).
Betalas till postgironr: 28 80 86-2
Styrelsen i Föreningen Häggeby Skol-och Bygdemuseum