Verksamhetsberättelse

Föreningen Häggeby Skol- och Bygdemuseum

Verksamhetsberättelse för 2017

Medlemmar
Under året betalade 84 familjer i Häggeby årsavgiften på 120 kr till föreningen vilket är fyra fler än föregående år.

Museiverksamhet mm
Föreningen har som ändamål att vårda och åskådliggöra miljön och samlingarna i skolmuseet. Den fungerar som Häggebys hembygdsförening, slår vakt om Häggebys kulturvärden och verkar för att skapa mötesplatser för byborna, både gamla och unga.

Under maj månad besöktes museet som vanligt av skolbarn från Håbo Kommun. Visningarna är mycket uppskattade och sköts av församlingsmedlemmar. Museet har hållits öppet för besökare söndagar kl. 13.00-15.00 under sommarsäsongen. Vid de flesta tillfälle kommer ett antal intresserade personer till museet. Museet hölls även öppet på nationaldagen. Inför sommarsäsongen städades skolhuset som vanligt i samband med ett styrelsemöte.

Medlemsaktiviteter
Föreningens årsmöte hölls den 15 februari 2017. Efter förhandlingarna vidtog en "berättarkväll" då några medlemmar delade med sig av minnen från Häggeby. Kaffe och semlor serverades.

Onsdagen den 15 mars anordnades en träff i Häggebygården, då de närvarande inledde "Grannsamverkan" för att öka tryggheten i byn. Polisinspektör Toregerd Nilsdotter informerade om hur ett sådant projekt fungerar. Områdesansvariga utsågs. De närvarande bjöds på kaffe och smörgås.

Lördagen den 22 april besökte vi Bodatomtens Hantverksgård och museum i Erikssund och fick en guidad rundvandring bland byggnaderna.

Nationaldagen den 6 juni fiades traditionsenligt med Häggeby Gästabud som arrangeras i samarbete med kyrkan och Häggeby kyrkliga syförening. Efter gudstjänsten var skolmuseet öppet för visning. Syföreningen ordnade med kaffeservering och efter diverse aktiviteter serverades en grillmiddag till självkostnadspris.

Årets skördemarknad ägde rum söndagen den 17 september. Lokala producenter visade upp sina alster och hade försäljning. Marknaden arrangerades som vanligt i samarbete med Häggebys kyrkliga syförening som stod för kaffeservering och försäljning av plantor, frukt och grönt. Den grillade korven kom som vanligt från Franzéns charkuteri och brödet från Sussies gårdsbageri.

Den planerade utflykten till Katrinedals gård söndagen den 15 oktober måste tyvärr ställas in sedan familjen Bonde anmält förhinder.

Styrelsearbetet
Styrelsen har utgjorts av Ronny Westerlund ordf, Ingemar Nordström kassör, Barbro Bursell sekr, Anita Cavallius, Anita Ekström, Ulf Mattsson, Nils-Terje Valenkamph och Sölve Widenbrandt. Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden samt diverse underhandskontakter.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. 


Verksamhetsberättelse för 2016
Medlemmar
Under året betalade 80 familjer i Häggeby årsavgiften på 120 kr till föreningen vilket är något färre än föregående år.
 
Museiverksamhet mm
Föreningen har enligt stadgarna som ändamål att åskådliggöra den gamla skolmiljön i Häggeby, att driva skolmuseet och att i övrigt tillvarata Häggebys kulturminnen. Den verkar också för att skapa mötesplatser för byborna, både gamla och unga.
 
Under maj månad besöktes museet som vanligt av skolbarn från Håbo kommun. Visningarna är mycket uppskattade och sköts av föreningsmedlemmar. Museet har hållits öppet för besökare söndagar kl. 13:00-15:00 under sommarsäsongen. Vid de flesta tillfällen kommer intresserade personer på besök till museet. Museet hölls även öppet på nationaldagen. Inför sommarsäsongen städades skolhuset som vanligt i samband med ett styrelsemöte.
 
Under året återställde Länsstyrelsen de stora markskador som gjordes inom naturreservatet på Sandviksåsen i samband med en avverkning 2011. Man har även bättrat på gränsmarkeringen av reservatet. Området har avsynats av Joachim Tiefensee som varit den pådrivande i frågan.
 
Medlemsaktiviteter
Föreningens årsmöte hölls den 16 februari 2016. Efter förhandlingarna berättade Joachim Tiefensee om "Naturen i Häggeby socken med historiska inslag". Kaffe och semlor serverades.
Söndagen den 10 april besökte vi Nyborgs gård där Nils och Sophia Bosson tog emot. Vi fick först se hur rapsoljetillverkningen går till och drack därefter vårt medhavda kaffe i stora huset där värdparet och Magnus Bosson berättade om gården och dess historia.
 
Nationaldagen firades traditionsenligt med Häggeby Gästabud och arrangerades som vanligt i samarbete med kyrkan och Häggeby kyrkliga syförening. Efter gudstjänsten serverades kaffe vid Häggebygården, där det arrangerades aktiviteter som frågesport och försäljning av plantor med mera. Det var också en välbesökt visning av Skolmuseet. Dagen avslutades med en trevlig grillmiddag.
 
Söndagen den 18 september var det dags för årets skördemarknad vid Häggebygården. Lokala producenter av livsmedel och hantverksprodukter visade upp sina alster och hade försäljning. Skördemarknaden arrangerades i samarbete med Häggeby kyrkliga syförening som står för kaffeservering och försäljning av plantor, frukt och grönt. Den grillade korven kom som vanligt från Franzéns charkuteri och brödet från Sussies gårdsbageri.
 
Söndagen den 16 oktober besökte vi Övergrans ölbryggeri där Leif Zetterberg och Ingemar Nordström berättade om tillverkning och smaksättning av ölet samt bjöd på smakprovning. Medhavt kaffe intogs på plats efteråt.
 
Styrelsearbetet
Styrelsen har utgjorts av Daniel Pettersson, ordf., Ingemar Nordström, kassör, Barbro Bursell, sekr., Anders Blomgren, Anita Ekström, Andreas Lindqvist, Marie Tulesjö och Niels-Terje Valenkamph. Kyrkans representant Sten-Åke Wengberg har slutat och någon efterträdare har ännu inte utsetts. Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden samt diverse underhandskontakter.
 
Ekonomi
Föreningens ekonomi är god.
 
 
 
 
Häggeby den 20 januari 2017
 
 
 
____________________ ______________________
Daniel Pettersson, ordf.         Ingemar Nordström, vice ordf., kassör
 
 
_____________________ _______________________
Anders Blomgren                   Barbro Bursell, sekr.
 
 
 
_____________________ _______________________
Anita Ekström                         Andreas Lindqvist
 
 
 
_____________________ ________________________
Marie Tulesjö                           Niels-Terje Valenkamph